Konsulent med kompetence inden for projektansættelse foruden outplacement

Skal du gennemføre en fyringsrunde i din virksomhed, eller er I måske nødt til at afskedige en medarbejder? Lige pludselig får du eventuelt brug for at fyre en medarbejder. Men hvordan skal det foregå? Her kommer projektansættelse - www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Projektansaettelse-1.aspx, & outplacement - www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Outplacement.aspx, frem. Dette sker ved, at forløbet er der for dig og den opsagte kollega igennem hele processen. Der kan ofte være flere anledninger til, at en organisation må fyre noget af sit personale. Som daglig leder i en lille organisations kommunikationsafdeling, befandt jeg mig i sommers i den pressede situation at være nødsaget til at give en fyreseddel til tre medarbejdere i min afdeling. I den forbindelse traf vi også en beslutning om at investere i outplacement plus projektansættelse for de medarbejdere, som blev fyret. Med disse outplacementforløb fik vi nemlig en måde at give dem et bedst muligt afsæt for at komme videre på arbejdsmarkedet.

Flere organisationer har et ønske om at gøre det muligt, at de fyrede ansatte opnår de mest fordelagtige vilkår for meget hurtigt at komme til næste trin i karrieren såvel som privat. Ydermere har investeringen i projektansættelse og outplacement for de afskedigede ansatte betydet, at afdelingens øvrige medarbejdere hurtigere har godtaget de nye arbejdsopgaver ifm. nedskæringerne. Investeringen i outplacementen udviklede sig derfor til at være en metode til at bevise, at vi bærer et ansvar for vores medarbejdere såvel som skabe fundamentet for en god stemning i et yderst svært forløb. Den afskedigede medarbejder på arbejdspladsen får rådgivning fra en professionel sparringspartner og konsulent under hele forløbet. Hvis man vælger at hyre en konsulent med ekspertise inden for professionel projektansættelse plus outplacement, får man en metode til at hjælpe de fyrede medarbejdere når krisen kradser. Outplacementkonsulenten har desuden tilbudt en effektiv vejledning, der har givet den enkelte medarbejder den nødvendige assistance til at få kortlagt deres kompetencer såvel som tænkelige jobmuligheder.